SAVJET Budite oprezni s oštrim noktima i grubom kožom kojima biste mogli poderati kondom.

OTVORI SE SEZAME

Čistim rukama pažljivo otvorite paketić.

SAVJET Ako imate problema s otkrivanjem na koju se stranu odmotava, pomoći će puhnete li u kondom.

OKRENITE GA NA PRAVU STRANU

Namjestite kondom na penis, tako da je spremnik na vrhu okrenut prema gore.

SAVJET Ako imate prepucij, lagano ga povucite kako biste stvorili mjesta za kondom.

STISKANJE JE DOBRO

Istisnite zrak iz vrška i položite kondom na penis.

SAVJET Pri tome će vam biti lakše ako se koristite objema rukama (jednom držite kondom na vrhu, a drugom ga odmotavajte).

ODMOTAJTE GA

Odmotajte kondom skroz do korijena penisa.

SAVJET Dok izvlačite penis, držite kondom pri korijenu penisa. Kada ga skinete, zavežite ga u čvor, zamotajte u maramicu i bacite u koš za smeće.

PRIDRŽI GA

Uhvatite kondom pri korijenu penisa dok izvlačite penis, zavežite ga i bacite u smeće.

Više seksi zabave.

 1. 1.

  OTVORI SE SEZAME

  Čistim rukama pažljivo otvorite paketić.

 2. 2.

  OKRENITE GA NA PRAVU STRANU

  Namjestite kondom na penis, tako da je spremnik na vrhu okrenut prema gore.

 3. 3.

  STISKANJE JE DOBRO

  Istisnite zrak iz vrška i položite kondom na penis.

 4. 4.

  ODMOTAJTE GA

  Odmotajte kondom skroz do korijena penisa.

 5. 5.

  PRIDRŽI GA

  Uhvatite kondom pri korijenu penisa dok izvlačite penis, zavežite ga i bacite u smeće.